Notice

በቀጣይ በተያዘው ዕቅድ መሠረት በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የሚሰጠው ስልጠና ቅድመ ዝግጅት የተጠናቀቀ በመሆኑ በሙያው ፈቃድ ለመውሰድ የምትፈልጉ አመልካቾች ለምዝገባ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልታችሁ እንድትመዘገቡ እያሳወቅን የሚጠየቀውን መስፈርት ላሟሉ ተመዝጋቢዎች ብቻ ለስልጠና እንደሚላኩ እንገልጻለን፡፡

ለምዝገባ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • የመጀመሪያ ዲግሪ በመካኒካል ምህንድስና ፣በኤሌክትሪካል ምህንድስና ፣በኤሌክትሮ መካኒካል ፣ኢንዳስትሪያል ምህንድስና እና ተዛማች ምህንድስና እና 5 ዓመት የስራ ልምድ በኢነርጂ ማናጅመንት ፣ኢነርጂ ኦፕሬሽን ፣በጥገና እና ፕላኒንግ፡፡
  • ሁለተኛ ድግሪ በመካኒካል ምህንድስና ፣በኤሌክትሪካል ምህንድስና ፣በኤሌክትሮ መካኒካል ፣ኢንዳስትሪያል ምህንድስና እና ተዛማች ምህንድስና እና 3 ዓመት የስራ ልምድ በኢነርጂ ማናጅመንት ፣ኢነርጂ ኦፕሬሽን ፣በጥገና እና ፕላኒንግ ፡፡
  • በተጨማሪ ለኢነርጂ ኦዲተሮች በተዘጋጀ ስልጠና መውሰድ የሚፈልግ እና የስልጠና ብር 19800 ወጪ መሸፈን የሚችል/ትችል፡፡

የምዝገባ ቀን ከሚያዝያ 04/2013 ጀምሮ ለ5 የስራ ቀናት

የምዝገባ በታ

በኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለስልጣን  ኢነርጂ ብቃትና ቁጠባ ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 08

 አድራሻ፡-

  • ልደታ ባልቻ ሆስፒታል ጀርባ ሳጂዳ ቢዝነስ ሴንተር ህንጻ ሶስተኛ እና አራተኛ ፎቅ

        ስልክ፡- 011-5 53 69 26

               011- 5 50 7735/52/54

               011- 5 50 77 57


Print   Email